Home

Op deze website is mijn curriculum vitae en portfolio te zien en te lezen. Op deze wijze geef ik een algemeen beeld van mijn activiteiten als 1ste bouwkundig modelleur. Hieronder leest u mijn huidige activiteiten te samen met een video, voelt u zich vrij om een kijkje te nemen.

Actueel project: Zwembad de Fluit

4D-simulatieVoor dit project heb ik een 4D-simulatie gemaakt van de ruwbouw. Door de simulatie wordt al in een vroeg stadium de planning gedetailleerd uitgewerkt. Daardoor worden bouwfouten voorkomen en kan al vroegtijdig worden afgestemd wat wanneer moet worden geleverd. Daarbij is deze 4d-simulatie een goede ondersteuning bij de leanplanning en kan aan alle partijen inzichtelijk worden gemaakt hoe de planning verloopt. Onder video is de video van de 4d simulatie te zien.

3D-werkplanOok heb ik een 3D-werkplan gemaakt voor dit project. In dit 3D-werkplan worden alles in op een hoog gedetailleerd niveau gemodelleerd inclusief bekistingen, schoorvoorzieningen en valbeveiliging en daarna wordt de volgorde van uitvoeren gekoppeld aan deze objecten. Daardoor ontstaat een 4D-simulatie op detail niveau. Ook hiervan is een video te vinden op deze website.

RevitDe architect Wehrung was voor dit project niet bekend met Revit. Ik heb een implementatie Revit verzorg bij Wehrung. Deze samenwerking bestond uit een implementatie en het meehelpen maken van het Revit-model. De implementatie was “learning on the job” project matig heb ik de werking van Revit uitgelegd.

BIM-protocolVoor dit project heb ik ook een BIM-protocol geschreven. Alle partijen die meewerken in BIM worden geacht zich aan dit protocol te committeren. In dit protocol is hoofdzakelijk vastgelegd: het project nulpunt, uitwisselingsformaten, werking van de Revit server, gebruik van nl-fsb codering, minimaal benodigde niet-geometrische informatie(data), enz…

Video Basis Dynamo

Dynamo basisIn dit filmpje leg ik uit hoe je simpel wat nodes kan toepassen in Dynamo. Deze film heb ik gemaakt om collegas te laten zien hoe Dynamo werkt.

datum: 16-02-2015

Video Dynamo trap

Dynamo BIM trap In deze film laat ik een script zien wat ik heb geschreven in Dynamo. Dit script heb ik geschreven omdat de trappen functie in Revit niet toereikend is.

datum: 01-02-2015

Wie ben ik?

Ik ben Tim Lug- tenburg en ik ben 1ste bouw- kundig model- leur bij BAM Advies en Engi- neering(A&E). Ik heb 6 jaar ervaring met het driedimensionaal uitwerken van grootschalige integrale projecten, Building Informa- tion Modelling(BIM) pas ik toe op deze projecten. Binnen BAM A&E ben ik werkzaam op de afdeling BIM-center. Ik heb geruime ervaring met het 3D-coördineren van projecten. Ook werk ik bij BAM A&E mee aan het ontwikkelen van een Revit-template die geschikt is voor het toepassen in de uitvoerings- fase.

Delen